Wat kost SEO? Kosten van zoekmachine-optimalisatie

Een kijkje in de keuken bij zoekmachine-optimalisatie (SEO)

Een vaakgehoorde klacht is dat zoekmachine-optimalisatie of search engine optimalisation (SEO) veel tijd en geld kan kosten. Bij SEO staat in eerste instantie het verbeteren van de vindbaarheid in zoekmachines centraal en uiteindelijk het bereiken van een hogere conversie.

Outline

In het onderstaande artikel geven we uitleg wat er bij een SEO-audit zoal bij komt kijken. Hoe zit SEO in elkaar en wat komt er bij kijken? We gaan in op welke stappen er genomen moeten worden voor, tijdens en na het uitvoeren van SEO. Na lezing van dit artikel kunt u zelf een inschatting maken of een SEO-audit voor u zinvol is en voldoende rendement op zal leveren.

SEO: zelf doen of uitbesteden?

SEO kunnen we onderverdelen in drie fasen: 1. voorbereiding, 2. uitvoering en 3. nazorg. Als de kennis voor SEO binnen uw organisatie aanwezig is dan heeft u alleen boekhoudkundige kosten en zijn ze al ingepland. In het andere scenario is het een vooraf afgebakende uitgave aan een derde partij. Niets doen aan SEO kost u aan de andere kant ook klanten als ze overstappen naar derden of als belangstellende bezoekers niet instappen.

Waaruit bestaat SEO?

We noemden net al drie hoofdfasen maar we hebben nog niet de prijskaartjes per fase er aangehangen. En daarvoor bent u aanbeland bij dit artikel: wat kost het mij?

Om een beter beeld te geven zoomen we in op de hoofdmoot uit fase 2: de uitvoering.

Het totaalplaatje ziet er als volgt uit:

  1. Voorbereiden van de optimalisatie
  1. a. Onderzoek naar zoek- of trefwoorden
  1. b. Optimaliseren van inhoud
  1. c. Linkbuilding
  1. d. Integratie met sociale media
  1. Bijhouden en uitbreiden

1. Voorbereiden voor kant-en-klare content

Bij het maken van een website komt het regelmatig voor dat SEO een gemiste kans is. In deze gevallen wordt SEO vaak beschouwd als een sluitpost. Zoekmachine-optimalisatie kán een onnodige kostenpost worden  als ze te lang is uitgesteld en het aanpassen een kennis- en arbeidsintensief proces wordt.

Voor zoekmachine-optimalisatie geldt dat het effectiever is als we bij het opzetten van een site al rekening meehouden. Toegegeven: voorbereiden vergt extra tijd, maar deze wordt dubbel en dwars terugverdient. Zeker als we het vergelijken met een scenario waar we achteraf een mouw moeten passen aan de inhoud. Een site met niet-optimale en daarmee niet kant-en-klare inhoud betekent bijpassen en schaven en per saldo extra kosten.

Tijdsduur voorbereiden: hangt af van de situatie, gemiddeld 8 – 24 uur.

2a. Zoekwoordonderzoek

Zodra uw website is voorbereidt op SEO rijst de vraag: welke woorden gaat uw klant intypen? Verplaats u in uw doelgroep(en). Met welk probleem worstelen ze en waarom uw website? Welke oplossing biedt uw content? Om uw klant over de streep te trekken wilt u dat ze met een tevreden gevoel aankomen op de juiste pagina.

Nota bene: een onderzoek naar de juiste zoek- of trefwoorden dient te worden gedaan per pagina.

Zorg ervoor dat iedere pagina wordt geoptimaliseerd voor minimaal drie zoektermen. Voordat u de optimale zoekwoorden heeft geselecteerd zijn er waarschijnlijk zo’n honderd kandidaat-zoekwoorden gepasseerd die de keuring niet hebben doorstaan.

Een ander onderdeel van het zoekwoordonderzoek is onderzoek naar wat de concurrentie doet. U wilt onderscheidend zijn en een goede positie verwerven ten opzichte van uw medestrevers.

Tools

  1. De meest gebruikte tool is Google Adwords  Zoekwoord Planner . Hiervoor heeft u een Google-account nodig. Deze is gratis. Bij Adwords is een koppeling met een bankrekening is vereist, maar u kunt de tool gratis gebruiken. Een lopende campagne is vooralsnog geen vereiste.
  2. Wilt u geen Adwords wilt gebruiken kies dan bijvoorbeeld voor  Keyword tool . Kies als taal Nederlands.
  3. Een derde veel gebruikte optie is  Ubersuggest . Ook deze tool is gratis te gebruiken en in te stellen voor Nederland.

Tijdsduur voor zoekwoordenonderzoek: 4 uur per pagina.

2b. Optimaliseren inhoud

Zodra u heeft bepaald wie uw doelgroep per pagina is, gaat u u afvragen op welke wijze u de belangrijke SEO-factoren op de pagina inbedt. Tevens is het aan te raden om voorbereidingen te treffen voor het instrueren van de tekstschrijver en beeldredacteur. Zij moeten richtlijnen ontvangen om een consistentie en samenhang in de teksten en beeldmateriaal per pagina te waarborgen. U website dient uiteindelijk wel eenheid uit te stralen en moet een geheel vormen met uw andere communicatiekanalen.

Tijdsduur inhoud optimaliseren: 3 uur per pagina.

2c. Linkbuilding

Zonder links geen levende website. Het belang van het verbinden van uw website met andere sites hebben we in een ander artikel over  website verbeteren  al uit de doeken gedaan. Linkbuilding wordt gedaan om de aanwezigheid op internet te vergroten en om de ranking positie in de zoekmachine resultaten te verbeteren. Het aantal links dat nodig is om te stijgen varieert en is mede afhankelijk van de concurrentie. Het kan gaan om tien links maar ook een hondertal. In ieder geval is het een proces van de lange adem.

Tijdsduur linkbuilding: eerste kwartaal circa 10 – 20 uur per maand. Daarna circa 6 uur per maand.

2d. Integratie met sociale media

Een website alleen is in deze tijd niet meer genoeg. Uw bereik is vele malen groter bij gebruik van meerdere ‘owned media’-kanalen. Welke kanalen hangt af van uw doelgroep(en) en uw budget. Net bij het instrueren voor de inhoud (2b), raden wij u aan om af te vragen waar u doelgroep actief en het beste benaderbaar is.

Een tijdinschatting is lastig te bepalen door het grote en diverse aanbod aan sociale media en het aantal kanalen dat u bezit. Een YouTube-kanaal vergt bijvoorbeeld andere aandachten en expertise dan het bijhouden van een Facebook-pagina of Twitter-account.
Tijdsduur integratie sociale media: 4 – 16 uur per maand.

social media op 1 lijn brengen

2e. Bijhouden en uitbreiden

Stilzitten is geen optie. Zoals voor zoveel zaken is aan de top komen minder moeilijk dan er te blijven. Als u eenmaal bent aangekomen bij een goede ranking is het van belang uw positie te handhaven en te verdedigen. Voorkeuren en zoektrends veranderen en ook de concurrentie zit niet stil. U dient alert te blijven en uw positie te onderhouden.

Tijdsduur: monitoren van de ranking inclusief het aanpassen van content: 8 uur per maand. Bijhouden ontwikkelingen: 4 uur per maand.

Samenvattend

In het bovenstaande hebben we de belangrijkste factoren aangestipt die komen kijken bij zoekmachine-optimalisatie. We gaven een beeld waar de inspanningen liggen om tot een betere website met meer verkeer (leads) en conversie te komen.

De exacte financiële lasten en opbrengsten zijn situatie-gebonden. Het is een samenspel van marktsituatie, klantenkring, de staat van uw website, bestemmingspagina’s en de andere mediakanalen van uw bedrijf.

Met de juiste tools zijn de baten van SEO – een betere vindbaarheid en aanwezigheid- goed meetbaar en af te zetten tegen de kosten. U kunt betere vindbaarheid eenvoudig terugvinden in bijvoorbeeld Google Analytics via indicatoren zoals hogere bezoekersaantallen (leads), meer klanten en een hogere conversie. Gemiddeld bedraagt de toename na SEO zo’n tien procent.

SEO optimalisatie metafoor camera focus

Conclusie: SEO zelf doen of uitbesteden?

Als u de SEO zelf wilt uitvoeren, dient u te beschikken over tijd en inhoudelijke kennis. Dit laatste kan worden verbeterd door het volgen van training. U bent na training nóg beter in staat om de kosten in te schatten. Tevens geeft het uw de handvaten om het bijhouden van de SEO (fase 3) zelf ter hand te nemen na het werk van een professional.

Het uitbesteden van SEO is bij gebrek aan kennis in de organisatie een goede startoptie. De kosten kunnen oplopen van honderden tot duizenden euro’s per maand. Het kostenplaatje kunt u zelf in kaart brengen. Met dit artikel heeft u een beter inzicht gekregen in wat er komt kijken bij SEO en waar u op moeten letten in het voorbereiden, uitvoeren en het bijhouden voor een hogere conversie.